Lợi ích khi trở thành cộng tác viên bán hàng

Mức chiết khấu khủng

Áp dụng mức chiết khấu cao chỉ sau đại lý, chiết khấu trên giá bán lẻ.

Không cần bỏ vốn

Không cần bỏ vốn nhập hàng, đơn hàng sẽ được ship COD về địa chỉ của bạn. Hoa hồng sẽ được khấu trừ trực tiếp trên đơn hàng.

Không ép doanh số

Không yêu cầu cộng tác viên phải bán được số lượng hàng nhất định trong 1 tháng.

đăng ký làm cộng tác viên ngay